Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wat is het?

 • Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.
 • Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag
 • U kunt een verklaring omtrent het gedrag zelf aanvragen. Soms krijgt u het aanvraagformulier van uw werkgever.
 • Ook rechtspersonen kunnen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Het is dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis,de screeningsauthoriteit van de overheid.

Let op: wij accepteren alleen VOG-aanvraagformulieren versie december 2013 (de versie-vermelding vindt u onderaan het formulier).

Hoe werkt het?

Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig. Soms heeft u een VOG nodig terwijl u ingeschreven en woonachtig bent in het buitenland

Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan moet u geen VOG RP aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen.

Justis, de screeningsauthoriteit van de overheid, behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval, dan bekijkt  Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Wat moet ik doen?

Wanneer u de verklaring omtrent gedrag zelf aanvraagt, moet u het formulier persoonlijk bij de gemeente inleveren. U moet hiervoor een afspraak maken. Maak direct online een afspraak via de button in de rechterkolom.  

Meld u op de datum en het tijdstip van uw afspraak aan via de informatiezuil in het gemeentehuis.

VOG zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever.

Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

 • Vul de gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG elektronisch aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook elektronisch doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD inlogcode.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

VOG aanvragen voor vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis.

Wat heb ik nodig?

Let op: wij accepteren alleen VOG-aanvraagformulieren versie december 2013 (de versie-vermelding vindt u onderaan het formulier). 

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

Dient u de aanvraag elektronisch in, dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres
 • DigiD inlogcode
 • uw gegevens om te internetbankieren

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • een machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Kosten

 • € 30,05

Hoe lang duurt het?

Online regelen

Formulieren

Lokale regelgeving

Aanvullende info

Bedrijven die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het elektronisch aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen.

Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit formulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Digitale Balie | Alfabetisch overzicht van producten en diensten | Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
078 - 676 44 33  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden  Afbeelding van een klok