‘Windpark Oude Maas’

Dit item is verlopen op 08-05-2017.

Voorontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapportage ‘Windpark Oude Maas’

Het college van Binnenmaas maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid ten behoeve van het oprichten van een windpark langs de Oude Maas. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ maakt het mogelijk om vijf windmolens op te richten en te exploiteren. Deze windmolens komen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Voor zowel het bestemmingsplan als voor de nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning is een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk. Deze milieueffectrapportage is opgesteld en hierin is beschreven wat de te verwachten gevolgen zijn voor het milieu. Deze milieueffectrapportage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage ‘Windpark Oude Maas’ liggen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening vanaf 27 maart t/m 8 mei 2017 voor een ieder ter inzage. Deze stukken kunt u op afspraak inzien bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. Ook zijn het voorontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder IMRO-code NL.IMRO.0585.BPHNDWINDPARK-VO01). Tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage ter inzage liggen, kan een ieder een inspraakreactie indienen. Deze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam. U kunt contact opnemen via e-mail: windpark@binnenmaas.nl of tel. 14 078.

Inloopavond

Op woensdag 19 april is er een inloopavond in het gemeentehuis van Binnenmaas. Tussen 19.00 - 21.30 uur kunt u binnenlopen in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Tijdens deze inloopavond kunt u het voorontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage inzien. De initiatiefnemer, het bureau Bosch & van Rijn en medewerkers van de gemeente en de omgevingsdienst zijn bij deze bijeenkomst aanwezig om uw vragen te beantwoorden of een nadere toelichting te geven.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok