Windpark Oude Maas

Dit item is verlopen op 07-08-2017.

Ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapportage, exploitatieovereenkomst en ontwerp omgevingsvergunningen ‘Windpark Oude Maas’

Het college van Binnenmaas maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ maakt het mogelijk om vijf windmolens op te richten en te exploiteren. Deze windmolens komen in een gebied aan weerszijden van de Heinenoordtunnel.

Omgevingsvergunningen

Op 20 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas besloten om toepassing te geven aan de coördinatieregeling in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit houdt in dat de voorbereiding en bekendmaking van de benodigde besluitvorming voor Windpark Oude Maas gelijktijdig wordt voorbereid. Dit betekent concreet dat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning tegelijk in procedure zijn. Voor twee van de vijf windmolens heeft Eneco Wind B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Voor de andere drie windmolens heeft Renewable Energy Factory B.V. dit gedaan. Deze aanvragen hebben betrekking op de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’. De ontwerp omgevingsvergunningen liggen ook ter inzage.

Milieueffectrapportage

Voor zowel het bestemmingsplan als voor de nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning is een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk. Deze milieueffectrapportage is opgesteld en hierin is beschreven wat de te verwachten gevolgen zijn voor het milieu. Deze milieueffectrapportage maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen.

Exploitatieovereenkomst

Het college van Binnenmaas maakt bekend dat zij op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening op 22 juni 2017 een exploitatieovereenkomst hebben gesloten voor Windpark Oude Maas. In deze overeenkomst zijn met de initiatiefnemers afspraken gemaakt over onder andere planschade, kosten, participatie, bouwrijp maken, planning en beperking van de overlast. Een zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst ligt ook inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’, de milieueffectrapportage, de ontwerp omgevingsvergunningen voor dit windpark en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst liggen vanaf 26 juni tot en met 7 augustus 2017 ter inzage. Deze stukken kunt u op afspraak inzien bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. Ook is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder IMRO-code NL.IMRO.0585.BPHNDWINDPARK-ON01). Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan een zienswijze worden ingediend. Deze zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam. Het indienen van zienswijzen of bezwaar tegen de exploitatieovereenkomst is niet mogelijk.

Inloopavond

Op maandag 3 juli is er een inloopavond in het gemeentehuis van Binnenmaas. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u binnenlopen in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst inzien. De initiatiefnemers, het bureau Bosch & Van Rijn (dat de documenten heeft opgesteld) en medewerkers van de gemeente en de Omgevingsdienst zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of een nadere toelichting geven.

Te downloaden:

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok