Commissievergaderingen

Dit item is verlopen op 06-10-2017.

Volgende week komen de commissies Maatschappelijke Zaken, Ruimtelijke Zaken en Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda’s staan onder andere de volgende onderwerpen:

Commissie Ruimtelijke Zaken op dinsdag 12 september 2017

 • Bestemmingsplan windmolenlocatie Oude Maas
 • Bestemmingsplan Maaslaantje 11, Maasdam
 • Herontwikkeling Suikerfabriekterrein Puttershoek
 • Vaststellen Regionale Woonvisie 2017-2030
 • Ambitie en Programma Omgevingswet
 • Beheerplan bruggen en steigers 2018-2027
 • Beheerplan spelen 2018-2021
 • Beheerplan buitensportaccommodaties 2018-2021
 • Vervangen vlonder De Grienden te Puttershoek
 • Budget implementatie Duurzaam Veilig

Commissie Maatschappelijke Zaken op woensdag 13 september 2017

 • Notitie Welzijnswerk Hoeksche Waard
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet WIHW 2017
 • Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017
 • Nota analyse en maatregelen tekortreductie vangnetregeling 2017
 • Verzoek zienswijze begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd 2017

Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen op donderdag 14 september 2017

 • Opiniërende bespreking t.a.v. voorlopig besluit colleges over RMT-notitie Verkenning Organiseren voor de toekomst
 • Verordening Starterslening gemeente Binnenmaas 2017
 • Aanpassing organisatie GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
 • Rapport Rekenkamercommissie HW inzake Risicomanagement
 • Principebesluit college Aandelenbezit Eneco

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over een onderwerp op de agenda of een bij u levend onderwerp. Wanneer u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld hierbij uw naam en het onderwerp waarover u het wilt hebben.

Informatie

De volledige agenda kunt u raadplegen op binnenmaas.raadsinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via tel. 14 078 of e-mail: griffie@binnenmaas.nl.

Live-uitzending vergaderingen

De vergaderingen zijn live te volgen via de website binnenmaas.raadsinformatie.nl en achteraf gemakkelijk te bekijken in het archief. In het videoverslag kunt u specifieke agendapunten terugkijken. Dat vergaderingen thuis vanaf de bank te volgen zijn, betekent natuurlijk niet dat de gemeenteraad de aanwezigheid van belangstellenden in de raadzaal niet meer op prijs stelt; integendeel. De vergaderingen blijven openbaar toegankelijk via de publieke tribune.

06-09-2017

Reacties (0)

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Nieuws | Commissievergaderingen
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok