Jaarrekening 2016 Binnenmaas vastgesteld

Dit item is verlopen op 12-08-2017.

Op donderdag 6 juli zijn in de gemeenteraad van Binnenmaas de jaarstukken 2016 vastgesteld. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.927.000. Bij de slotrapportage 2016 was nog sprake van een verwacht overschot van € 936.000. Het verschil van bijna een miljoen wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitkering uit het gemeentefonds, positieve jaarresultaten van de gemeenschappelijke regelingen, lagere kosten voor de Wmo en een ontvangen subsidie voor de (al uitgevoerde) reconstructie van de Boonsweg in Heinenoord.
Omdat een aantal werkzaamheden niet (volledig) in 2016 kon worden uitgevoerd, wordt een deel van het jaarresultaat (€ 386.000) bestemd voor 2017. Het gaat hierbij om doorgeschoven werkzaamheden (ICT, boombeheer, activiteiten in het kader van Jongeren op Gezond Gewicht en de projectorganisatie sociaal domein Hoeksche Waard, algemeen en schoolmaatschappelijk werk en het beheerplan baggeren).

Het restant van ruim 1,5 miljoen wordt gestort in het vrije deel van de algemene reserve. Wethouder Henk van Etten is blij met het resultaat: “De financiële positie van Binnenmaas is onverminderd goed, mede te danken aan een solide financieel beleid. Binnenmaas beschikt over een voldoende gevulde pot om eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.”

Jaarrekening uitgebeeld in infographic

Om de informatie voor u toegankelijker te maken, is de jaarrekening samengevat in de infographic onder dit bericht. In deze infographic zijn de hoogtepunten van de jaarrekening in illustraties weergegeven. U kunt per beleidsterrein zien wat de belangrijkste onderwerpen in 2016 waren. De uitgebreide jaarstukken vindt u op de pagina ‘Bestuur en organisatie / Financiën / Jaarstukken'.

12-07-2017

Reacties (0)

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Nieuws | Jaarrekening 2016 Binnenmaas vastgesteld
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok