Pagina opties

Groter
A A
RSS

Commissievergadering (30-11-2018)

Volgende week komen de commissies Maatschappelijke Zaken, Ruimtelijke Zaken en Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis van Binnenmaas.

Het gemeentehuis in Maasdam wordt verbouwd. Daarom vindt de commissievergadering niet in de raadzaal plaats, maar in een van de vergaderruimten van het gemeentehuis. Door de wijziging in locatie is het niet mogelijk om de vergadering live te volgen of terug te kijken. In plaats daarvan maakt een notulist een verslag van de vergadering. Dit verslag wordt na enkele dagen geplaatst bij de ingekomen stukken op het raadsgedeelte van de website https://binnenmaas.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view.

Op de agenda’s staan onder andere de volgende onderwerpen:

Commissie Ruimtelijke Zaken op dinsdag 4 december 2018

 • Evaluatie pilot uitvoering hondenbeleid
 • Grondaankoop Molendijk te Puttershoek
 • Addendum bij samenwerkingsovereenkomst Bedrijvenpark Hoeksche Waard
 • Herziening Bestemmingsplan Bedrijvenpark Heinenoord
 • Bestemmingsplan locatie Sportland Mijnsheerenland
 • Bestemmingsplan locatie De Molenwiek Mijnsheerenland
 • Bestemmingsplan extra woning nabij Polderdijk 15 in Maasdam
 • Bestemmingsplan Landelijk gebied, Gorzenweg Heinenoord
 • Visie Polder Buitenzomerlanden

Commissies Maatschappelijke Zaken Algemene Bestuurlijke Zaken & Middelen op donderdag 6 december 2018

 • Parkeergelegenheid Dorpshart Mijnsheerenland
 • Evaluatie Feestweek ’s-Gravendeel 2018
 • Slotrapportage Binnenmaas 2018
 • Voorstel belastingverordeningen 2019
 • 2e Wijziging GR SVHW 2015 (errata)

Spreekrecht, agenda en informatie

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over een onderwerp op de agenda of een bij u levend onderwerp. Wanneer u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld hierbij uw naam en het onderwerp waarover u het wilt hebben. De volledige agenda kunt u raadplegen op binnenmaas.raadsinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via tel. 14 078 of e-mail: griffie@binnenmaas.nl.