Pagina opties

Groter
A A
RSS

Toetsing bouwplannen aan welstand (21-11-2018)

De toetsing van bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’ is openbaar. Deze toetsing vindt plaats in het gemeentehuis, op de dinsdagochtenden van de even weken, van 10.30 tot 12.30 uur. De eerstvolgende keer is dinsdag 27 november. De agenda van de welstandszitting vindt u op deze pagina en ligt maandag vanaf 9.00 uur ter inzage bij de balie Omgevingszaken. De plannen worden voorgelegd aan een gemandateerde van de welstandscommissie. Tijdens de behandeling kunnen direct belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Chapel, tel. 14 078.

Publicatie Toetsing bouwplannen aan welstand 27-11-2018:

Fazant 1 in Maasdam    

  • Het realiseren van een integraal  kindercentrum  

Voor de volledigheid: principeverzoeken en vooroverleggen zijn door het informele/vertrouwelijke karakter niet openbaar en daarom niet in bovenstaande agenda opgenomen.