Pagina opties

Groter
A A
RSS

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Binnenmaas (30-11-2018)

De Adviesraad Sociaal Domein Binnenmaas komt op dinsdag 4 december om 14.00 uur bijeen in de kantine van voetbalvereniging FC Binnenmaas (Sportlaan 30a in Maasdam) voor de maandelijkse vergadering. De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn hartelijk welkom. De notulen van elke vergadering vindt u terug op deze website onder ‘Organisatie / Adviescommissies / Adviesraad Sociaal Domein Binnenmaas / Notulen vergaderingen’. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in onze omgeving
  • Verslagen van de werkgroepen 
           - werkgroep veiligheid en mobiliteit
           - werkgroep wonen
           - werkgroep zorg en welzijn
  • Regionaal netwerk sociaal domein Hoeksche Waard: ontwikkelplan
  • Rondvraag en inbreng bezoekers