Pagina opties

Groter
A A
RSS

Werk in uitvoering

De gemeente heeft de regie over de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Hieronder vallen o.a. de wegen, riolering, fietspaden, openbare verlichting, speelplaatsen, straatmeubilair, verkeersborden, bruggen, watergangen, het openbaar groen en begraafplaatsen.

Klachten of vragen

Meldingen of klachten met betrekking tot openbare ruimte kunt u melden via onze website (onder: Inwoner & Bezoeker / Klachten & Meldingen) of telefoonnummer 14 0186. U kunt ze ook digitaal melden via het meldingenformulier. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de provinciale weg N217. Klachten en meldingen kunnen worden gemeld via telefoonnummer 070 – 44 18 000. De overige wegen (buiten de bebouwde kom) worden beheerd door het Waterschap. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 2005005 (lokaal tarief).