Pagina opties

Groter
A A

Afval

De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD Hoeksche Waard) in Westmaas verzorgt de afvalinzameling in de Hoeksche Waard. De RAD publiceert maandelijks het afvalnieuws in Het Kompas.

Grijs, groen en PMD

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalcontainer van de gemeente. Ieder huishouden beschikt in ieder geval over een grijze restafvalcontainer en een groene gft-container (voor groente-, fruit- en tuinafval, maar ook etensresten). Ook is er het zogenaamde PMD-afval. PMD is een verzamelnaam voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Veel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) wordt gevormd door deze PMD. De PMD-zakken worden door de RAD opgehaald. De PMD-zakken worden op dezelfde aanbiedplaatsen ingezameld waar u ook uw containers neerzet. Zakken voor de inzameling van PMD zijn verkrijgbaar bij plaatselijke ondernemers en bij het kantoor van de RAD.

Andere soorten inzameling

Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Daarom vindt u, behalve de hierboven genoemde containers, ook aparte afvalcontainers voor papier/karton (in sommige dorpen wordt het oud papier opgehaald door verenigingen), glas, kleding/textiel en klein chemisch afval in uw buurt. In bepaalde weken wordt ook kleding/textiel aan huis ingezameld (de Rode Kruiszakken ontvangt u de week ervoor in uw brievenbus).

Kalenders voor inzameling afval en plastic verpakkingsafval

De RAD geeft jaarlijks voor de gemeente Binnenmaas een aantal afvalkalenders uit. Hierop kunt u zien wanneer en waar welk afval wordt opgehaald en waar u terecht kunt met uw afval. Op het overzicht staan ook de inzameldagen van de papiercontainers en de 'Plastic Heroes' zakken vermeld.

Benieuwd wanneer bij u de containers worden geleegd of de zakken worden opgehaald? Kijk voor de meest actuele afvalkalenders op de website van de RAD.

Goed Scheiden Loont

Per 1 januari 2016 is 'Goed Scheiden Loont' ingevoerd in de Hoeksche Waard. De landelijke overheid wil dat burgers minimaal 65% van hun huishoudelijk afval scheiden en heeft de richtlijn vastgesteld dat de gemiddelde Nederlander in 2020 nog maar 100 kilo aan huishoudelijk restafval per inwoner per jaar mag produceren. Daarnaast is er door de overheid een extra belasting op het verbranden van restafval ingevoerd. Deze extra belasting zorgt voor een flinke kostenstijging van het verbranden van restafval. Door afval beter te scheiden blijft het afvalbeheer betaalbaar, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. Verder kan met de invoer van dit nieuwe systeem een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt.

Tariefsysteem

'Goed Scheiden Loont' is een tariefsysteem waarbij de afvalstoffenheffing uit twee delen gaat bestaan, te weten een basistarief en een variabel tarief. Het variabele tarief dat aan u wordt doorberekend is afhankelijk van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt in de grijze restafvalcontainer of het aantal keer dat u restafval in de ondergrondse restafvalcontainer deponeert.

Voor het aanbieden van de GFT- en papiercontainer wordt net als voor het aanbieden van PMD-zakken geen tarief in rekening gebracht.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over 'Goed Scheiden Loont' op de website van de RAD.

Heeft u een vraag?

Wilt u informatie of heeft u vragen over afvalinzameling en afvalverwerking? Neem dan rechtstreeks contact op met de RAD.