Pagina opties

Groter
A A

Buurt Bemiddeling Hoeksche Waard

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard helpt buurtbewoners bij het oplossen van deze onderlinge conflicten. Speciaal opgeleide vrijwilligers treden op als bemiddelaar. De onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen bewoners opnieuw met elkaar in gesprek. Ze stimuleren bewoners tijdens het bemiddelingsgesprek zelf op zoek te gaan naar een oplossing die langdurig stand houdt. Goed wonen in een leefbare wijk is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Jarenlange ervaring laat zien dat 70% van de moeilijkheden tussen buren via bemiddeling wordt opgelost.

Sfeer

In elke woonwijk komt het (helaas) wel eens voor: burenruzie. Over geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen of overhangend groen. Soms kunnen kleine ergernissen of ruzies maanden- of zelfs jarenlang tussen buren in blijven staan. De ruzie beïnvloedt dan niet alleen de sfeer thuis, maar ook die in de buurt. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente. Doel: een oordeel of uitspraak krijgen over het conflict. Deze instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren. De verhuurder kan uitspraken doen over mogelijke overtredingen van het huurrecht, de politie bepaalt of er sprake is van een strafrechtelijke situatie en de gemeente beoordeelt of wetten zijn overtreden op het gebied van geluid, geur, bouw of beplanting. Een dergelijke uitspraak leidt in veel gevallen niet tot de volledige oplossing van het probleem.

Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen gratis gebruik maken van Buurtbemiddeling Hoeksche Waard. Uiteraard zijn de gesprekken volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig. Buurtbemiddeling is niet verbonden aan politie, gemeente, woningcorporatie of welzijnsorganisaties.

Aanmelden

Inwoners die gebruik willen maken van Buurtbemiddeling Hoeksche Waard kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling Hoeksche Waard via 06 - 186 288 41 of info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl.

Vrijwilliger worden?

Het team bemiddelaars in de Hoeksche Waard zoekt nog een aantal vrijwillige bemiddelaars. Ook is er vraag naar bemiddelaars die één of meer vreemde talen spreken.

Betrokken, onpartijdige inwoners met een luisterend oor kunnen zich opgeven via Buurtbemiddeling Hoeksche Waard via telefoonnummer 06 - 186 288 41 of info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl. Ook jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen zich aanmelden. Zij krijgen dan de functie van ‘Jongerenbuurtbemiddelaar’.

Meer informatie

Meer informatie over Buurtbemiddeling vindt u op www.buurtbemiddelinghoekschewaard.nl of in de folder die u hieronder kunt downloaden.