Pagina opties

Groter
A A

Maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen met een beperking op zich. Het gaat hierbij veelal om ouderen, inwoners met een lichamelijke en verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen de gemeenten in de Hoeksche Waard meer maatwerk bieden aan de inwoners met ondersteuningsbehoeften. De zorg en ondersteuning wordt hiermee nog dichter bij de mensen gebracht. De gemeenten streven er hierbij naar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en welke rol familie en vrienden kunnen spelen. Meer denken in wat inwoners kunnen en niet in wat zij niet kunnen dus.

Wmo-loket

Het Wmo-loket Hoeksche Waard is het expertisecentrum op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Loopt u in uw dagelijkse bezigheden tegen problemen aan en heeft u het gevoel dat u daardoor niet goed mee kunt doen in de samenleving? Kunt u dit probleem niet oplossen met hulp van vrienden, familie of buren? Meld uw probleem dan bij het Wmo-loket van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten. De consulenten van het Wmo-loket geven u graag informatie en advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van:

  • het huishouden
  • vervoer en mobiliteit
  • wonen
  • het invullen van uw dag
  • het aangaan en onderhouden van contacten met anderen
  • de zorg voor een ander
  • het bijhouden van uw administratie

Het Wmo-loket Hoeksche Waard is er voor mensen die zelf hulp nodig hebben, maar ook voor hun familieleden en mantelzorgers. Ook vrijwilligers kunnen bij het Wmo-loket terecht voor informatie en advies. Voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning kunt u bovendien terecht bij MEE Zuid-Holland Zuid. Een link naar deze organisatie vindt u in de rechterkolom.

Melding maken

U kunt melding maken van uw probleem door te bellen met het Wmo-loket Hoeksche Waard. Deze is van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via nummer 088 - 647 19 20. Samen met een consulent bekijken we uw situatie en zoeken we naar een passende oplossing. U kunt ook een e-mail sturen: contact@WmoHW.nl.

Meer informatie

Ga voor meer (actuele) informatie naar onderstaande websites: