Pagina opties

Groter
A A

Milieu

Millieutelefoon

Het melden van milieuklachten en bedrijfsincidenten in de provincie Zuid-Holland kan via de Zuid-Hollandse Milieutelefoon: 0888 - 333 555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Klachten laagvliegen

Tussen 1 september en 1 april kan het voorkomen dat de Luchtmacht boven de gemeente Binnenmaas laagvliegtrainingen uitvoert met (Apache-) gevechtshelikopters.

Tussen 1 september en 1 april kan het voorkomen dat de Luchtmacht boven de gemeente Binnenmaas laagvliegtrainingen uitvoert met (Apache-) gevechtshelikopters. Trainingsvluchten bij duisternis mogen vier keer per week worden gehouden tot uiterlijk 23.00 uur (niet in het weekend).
In de jaren vijftig is onder meer de Hoeksche Waard aangewezen als laagvlieggebied voor militaire helikopters.

Helikopters mogen daar gewoonlijk tot 23.00 uur bij duisternis vliegen op een minimumhoogte van 30 meter of lager als de aard van de oefening dat noodzakelijk maakt. Dit houdt in dat laagvliegen met helikopters soms met een minimale hoogte kan worden uitgevoerd. Landingen zijn echter niet toegestaan. De helikopters mogen overigens boven aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke niet beneden de 210 meter komen.

Met klachten over geluidsoverlast heeft de Luchtmacht een gratis klachtennummer: 0800-0226033 (24 uur/dag). Eventuele schadeclaims kunnen worden gemeld via het nummer 070 - 318 88 20 (afdeling claims van het Ministerie van Defensie). Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de website van de luchtmacht.

De algemene regelgeving luidt dat militaire vliegtuigen boven ons land niet lager dan 300 meter mogen vliegen. Voor helikopters varieert de minimum vlieghoogte van 45 tot 210 meter, afhankelijk van de plaats waar gevlogen wordt.

Meerjaren Milieubeleidsplan

Het Meerjaren Milieubeleidsplan is opgesteld door de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard in samenwerking met onder andere de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Het doel van het milieubeleidsplan is om richting te bepalen binnen de verschillende milieuthema’s voor de komende vier jaar.

Hierbij wordt er onderscheidt gemaakt in de volgende programma’s:

  • Inwoners
  • Ondernemers
  • Eigen organisatie
  • Omgevingskwaliteit

Gezondheid en veiligheid zijn in het milieubeleidsplan de speerpunten. Hiernaast vinden wij als gemeenten ‘Duurzaamheid, energie en klimaat’ een thema dat gestimuleerd moet worden.

Meer informatie

Meer informatie over het milieu en vliegbewegingen van de Koninklijke Luchtmacht kunt u vinden via de volgende websites:

Documenten