Pagina opties

Groter
A A

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  In de gemeente worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Een evenement is bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of wedstrijd op de weg zoals een wielerronde.

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren, mits de gemeente hiervoor toestemming heeft verleend of een melding bij de gemeente is ingediend. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV dient u, afhankelijk van de aard van het evenement, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

 • Direct regelen in Binnenmaas

 • Wat kost het?

  Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Voor een vergunning betaalt u:

  op het terrein van Recreatieoord Binnenmaas:

  • Niet-belastend evenement: € 40,90
  • Lichtbelastend evenement: € 183,80
  • Belastend evenement: € 367,80

  elders in de gemeente:

  • Per dag: € 21,70
  • Per week: € 55,60
  • Per kwartaal: € 133,20
  • Per jaar: € 334,00
 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

  Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • maximaal aantal personen
  • vastgestelde begin- en eindtijd
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
  • geen grote voorwerpen plaatsen

  Voorwaarden

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente kunnen voorwaarden gesteld worden aan uw evenement. Daarnaast kunnen, afhankelijk van uw evenement, nog andere vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn op grond van de APV of andere regelgeving.

 • Wat heeft u nodig?

  • Situatieschets
  • Plattegrond
  • Draaiboek / programma

  Vereisten situatieschets/tekening/plattegrond

  Tekeningen bieden een goede ondersteuning om het evenement succesvol te laten verlopen. Aan de hand van de tekening overzien u en andere partijen de hele situatie.

  Onder ‘Openbare documenten' vindt u een document waarin is weergegeven wat er in situatietekeningen en plattegronden opgenomen dient te worden.

 • Hoe regelt u het?

  Meldingplichtige evenementen

  Voor kleinere evenementen die voldoen aan bepaalde voorwaarden is het niet nodig om een vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht hiervoor een melding te doen bij de gemeente. U meldt een evenement via de button op deze pagina.

  Vergunningplichtige evenementen

  Indien u voor het organiseren van een evenement niet kunt volstaan met een melding is het evenement vergunningplichtig. Voor het organiseren van een evenement dient u dan een vergunning aan te vragen.

  Wanneer heeft u een evenementenvergunning nodig?

  Een evenementenvergunning is nodig:

  • als uw evenement voor het publiek toegankelijk is en er meer dan 100 bezoekers worden verwacht;
  • als uw evenement niet voor het publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een horecabedrijf) en er meer dan 100 bezoekers worden verwacht;
  • als uw evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en indien die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang i.v.m. brandveiligheid indien het een tent of een gebouw betreft), ongeacht het aantal verwachte bezoekers;
  • als uw evenement niet voldoet aan één van de voorwaarden genoemd onder ’meldingplichtige evenementen’;
  • als er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
   voor (levende) muziek of geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik. Met andere woorden: als de muziek niet meer te omschrijven is als achtergrondmuziek;
  • als er plaatsing van een toiletwagen (i.v.m. afvoer) nodig is;
  • als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

  Zo vraagt u een evenementenvergunning aan

  U vraagt een evenementenvergunning aan via de button op deze pagina.

  Wij willen u erop wijzen dat in veel gevallen een schetsplan van de indeling van het terrein noodzakelijk is. Indien u twijfelt of een tekening bijgevoegd moet worden, kunt u contact met ons opnemen.

  Hoe lang duurt het?

  U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijk antwoord.

  Informeren omwonenden

  In de vergunning wordt onder andere als voorwaarde opgenomen dat omwonenden van het evenement(enterrein) geïnformeerd moeten worden over het evenement. U kunt hiervoor gebruik maken van de 'Voorbeeldbrief omwonenden evenement'.

  Verkeersregelaars

  Zijn voor uw evenement verkeersregelaars nodig? Op de website www.verkeersregelaarsexamen.nl vindt u meer informatie over de verplichte instructie.

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 14 078 of e-mailadres gemeente@binnenmaas.nl.

 • Aanvullende informatie

  Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vindt u meer informatie over het aanvragen van (grotere) evenementen.

 • Verwijzingen

 • Openbare documenten