Pagina opties

Groter
A A

Ramp of crisis

Nederland is in de afgelopen jaren opgeschrikt door een aantal ernstige rampen en ongevallen. Deze voorvallen laten zien dat in een dichtbevolkt land rampen en zware ongevallen ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Of het nu gaat om een watersnoodramp, verkeersongevallen, een explosie op een fabrieksterrein of een neerstortend vliegtuig; vrijwel altijd lopen mensen het gevaar slachtoffer te worden. Er kunnen doden en gewonden vallen. De gezondheid kan voor langere tijd worden aangetast. En er kan ernstige schade ontstaan door het verloren gaan van eigendommen.

Wateroverlast

De meeste gebieden in onze regio liggen zo laag dat ze bij een dijkdoorbraak zeer snel en diep onder water komen te staan. Houdt u het droog? Kijk eens op www.overstroomik.nl. Ook is de kans op wateroverlast door zware regenval aanwezig. U kunt wateroverlast niet altijd voorkomen, maar u kunt wel rekening houden met de volgende zaken:

  • houdt rioolputten vrij van bladeren en ander vuil, dit voorkomt verstoppingen;
  • loop niet door plassen waarvan u de bodem niet kunt zien;
  • wanneer u ziet dat de putdeksels weg worden gedrukt, probeer dan de locatie af te zetten, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren;
  • zorg dat elektrische apparatuur niet nat kan worden, of sluit de elektra af.

Als er direct gevaar is voor mens of dier, bel dan 112. In overige gevallen kunt u contact opnemen met gemeente Binnenmaas of Waterschap Hollandse Delta. Het waterschap is te bereiken via: www.wshd.nl.

Wees voorbereid

Rampen zijn helaas nooit geheel te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk steeds optimaal op het ergste te zijn voorbereid. Gemeente Binnenmaas en de andere gemeenten in de regio doen er alles aan om incidenten en rampen te voorkomen. Er zijn rampenplannen opgesteld en de hulpdiensten oefenen regelmatig. Toch kan overal een ramp of crisis plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u dan moet doen en waar u informatie kunt vinden. Rampen vallen namelijk niet te plannen, voorbereidingen wel.

Wat te doen bij ramp of crisis?

Hieronder vindt u verschillende links naar pagina's met belangrijke informatie over wat u moet doen in geval van een ramp of crisis: