Pagina opties

Groter
A A

Stimuleringsregeling jeugdleden

Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten om geld beschikbaar te stellen voor de 'stimuleringsregeling jeugdleden verenigingen', een soort subsidieregeling om jeugd te stimuleren lid van een vereniging of club te worden. Nadat op 1 juli 2015 werd gestart met een proef, is de regeling na twee evaluatiemomenten verlengd tot en met 31 december 2021.

Jeugdsubsidie

Via deze regeling kunnen kinderen onder de 18 jaar die:

  • in Binnenmaas wonen;
  • nog geen lid zijn van een Binnenmaasse vereniging/instantie en;
  • minimaal één jaar lid worden van een vereniging/instantie

eenmalig maximaal € 50,- contributie retour ontvangen.

Met deze tegemoetkoming wil het college van Binnenmaas jeugd onder de 18 jaar stimuleren om zich aan te sluiten bij een vereniging of club. Dit mag ook een commerciële instantie zijn, bijvoorbeeld een dansschool. Daarnaast hopen we de verenigingen hiermee een handje te helpen met het werven van nieuwe jeugdleden. Individuele sporten zoals hardlopen en zwemles zijn uitgesloten van de regeling.

Aanvraagformulier en bijlagen

Om in aanmerking te komen voor maximaal € 50 retour dient u een aanvraag in door het invullen van een formulier. Het aanvraagformulier kunt u downloaden onder het kopje 'Documenten'. Samen met het ingevulde aanvraagformulier moet u de volgende documenten aanleveren:

  • een kopie van het paspoort/de identiteitskaart van het jeugdlid;
  • een kopie van de afschrijving van het (jaarlijks) lidmaatschapsgeld.

NB: zonder bovengenoemde kopieën wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Er is nog een aantal andere voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor maximaal € 50,- retour bij een nieuw lidmaatschap. Deze voorwaarden en het aanvraagformulier, kunt u hieronder downloaden onder het kopje 'Documenten'.

Documenten