Pagina opties

Groter
A A

Werk & Inkomen

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel van deze wet is dat iedere inwoner die daartoe in staat is, naar eigen vermogen deelneemt aan de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Er is dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij wel arbeidsondersteuning nodig heeft. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken blijft een vangnet bestaan in de vorm van een bijstandsuitkering. De Wsw blijft alleen bestaan voor mensen die nu via de Wsw werken. In de Participatiewet is Beschut Werk mogelijk, dit is bedoeld voor mensen die in een aangepaste omgeving moeten werken en veel begeleiding nodig hebben.  

Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Werk en inkomen Hoeksche Waard (WIHW) is verantwoordelijk voor mensen die, om te kunnen werken, ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn met een uitkering via de Participatiewet, de IOAW (regeling voor oudere- of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers) of de IOAZ (regeling voor oudere- of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandig ondernemers). Verder is WIHW verantwoordelijk voor:

  • het zoveel mogelijk begeleiden naar ‘gewone’ banen van mensen met een Wsw-dienstverband (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met een enigszins beperkt arbeidsvermogen die voorheen in de Wajong werden opgenomen (voor jonggehandicapten);
  • het verstrekken van een uitkering voor levensonderhoud aan mensen die tijdelijk geen inkomen hebben;
  • het helpen van mensen met financiële problemen. De medewerkers van het Meldpunt Budgetadvies & Schulddienstverlening adviseren én helpen u om uw financiën weer op orde te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkt of volledig budgetbeheer.

Meer informatie

Kijk voor meer (actuele) informatie op de websites: