Pagina opties

Groter
A A

Financiën

Gemeente Binnenmaas legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid, de uitvoering ervan en de hieraan verbonden kosten. Deze financiële stukken worden opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stelt ze vervolgens vast en maakt de keuze voor welke activiteiten zij geld beschikbaar wil stellen in de komende jaren.

Financiële stukken

Door te klikken op onderstaande links krijgt u inzicht in de financiële situatie van de gemeente.