Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van Binnenmaas. De burgemeester is zowel voorzitter van het college als de gemeenteraad. Ieder collegelid behartigt een aantal taken, ook wel portefeuilles genaamd. U vindt ze hieronder.

mr. drs. A.J. (André) Borgdorff MPM

mr. drs. A.J. Borgdorff MPM
contactgegevens en taken mr. drs. A.J. (André) Borgdorff MPM
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@binnenmaas.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. handhaving)
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie
 • Cultureel erfgoed, kunst en cultuur

Strategische projecten

 • Centrumplan 's-Gravendeel
 • Andere Overheid

A. (Arie) Mol

A. Mol
contactgegevens en taken A. (Arie) Mol
FunctieWethouder
E-mailadreswethouder.mol@binnenmaas.nl
Taken
 • 1e loco-burgemeester
 • Sociaal Domein
 • Werk en Inkomen
 • Sport

Strategisch project

 • Dorpshart Mijnsheerenland
Politieke partijGemeentebelangen Binnenmaas

drs. H.C.J. (Henk) van Etten

drs. H.C.J. van Etten
contactgegevens en taken drs. H.C.J. (Henk) van Etten
FunctieWethouder
E-mailadreswethouder.van.etten@binnenmaas.nl
Taken
 • 2e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke Ordening en Wonen
 • Financiën
 • Onderwijs

Strategische projecten

 • Herontwikkeling terrein suikerfabriek Puttershoek
 • Centrumplan Heinenoord
 • Koetsveld Westmaas
Politieke partijCDA

H.L.A. (Leon) van Noort

H.L.A. van Noort
contactgegevens en taken H.L.A. (Leon) van Noort
FunctieWethouder
E-mailadreswethouder.van.noort@binnenmaas.nl
Taken
 • 3e loco-burgemeester
 • Economische Zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • Recreatie
 • Openbare gebouwen en accommodaties
 • Milieu (incl. duurzaamheid)
 • Afvalverwijdering en –verwerking
 • ICT

Strategische projecten

 • TAS-Puttershoek
 • Wijk van je leven Puttershoek
Politieke partijVVD

mr. R.P.B.M. (Rob) Brekelmans

mr. R.P.B.M. Brekelmans
contactgegevens en taken mr. R.P.B.M. (Rob) Brekelmans
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresrob.brekelmans@binnenmaas.nl
Taken
 • Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie
 • Vervult een spilfunctie tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie
 • Eerste adviseur van het college van B&W
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden